Xử lý như thế nào khi người lao động có 2 sổ BHXH?

Tháng 5/2019, bà Đào nghỉ việc tại công ty và làm việc cho một công ty có trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh. Tháng 8/2019, bà Đào bắt đầu tham gia BHXH ở đơn vị mới tại BHXH Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi bà liên hệ với công ty cũ thì được trả lời, không chốt được sổ BHXH cho bà do bà không cung cấp được sổ BHXH. Hiện tại bà Đào có 2 mã số BHXH nên phải tiến hành gộp sổ.

Công ty mới của bà Đào làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH cho bà tại BHXH tỉnh Quảng Ninh để thực hiện gộp 2 mã số BHXH thì nhận được câu trả lời, sổ gốc chưa cấp nên BHXH tỉnh Quảng Ninh không có căn cứ để cấp lại sổ BHXH, thời gian tham gia BHXH của bà Đào tại quận Hoàn Kiếm chưa được chốt nên không thể gộp sổ.

Bà Đào đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trường hợp của bà.

Về vấn đề này, BHXH quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trả lời như sau:

Bà Đỗ Thị Đào đang tham gia BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, bà Đào đã được cấp sổ BHXH. Tuy nhiên khi tham gia BHXH tại công ty cũ (từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2019) bà Đào đã không cung cấp số sổ BHXH đã tham gia ở đơn vị cũ nên BHXH quận Hoàn Kiếm đã cấp số sổ BHXH mới.

Như vậy, bà Đỗ Thị Đào đã tồn tại 2 số sổ BHXH khác nhau, do bị trùng số Chứng minh nhân dân của 2 số sổ BHXH nêu trên, nên BHXH quận Hoàn Kiếm không thể thực hiện việc chốt sổ BHXH cho người

lao động

mà cần sự phối hợp với đại diện đơn vị và người lao động.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của bà Đào, BHXH quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với BHXH tỉnh Quảng Ninh và đã thực hiện gộp 2 sổ BHXH và chốt thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2019 vào ngày 15/4/2021. BHXH quận Hoàn Kiếm đã giải thích đầy đủ, thông báo với bà Đào liên lạc với đơn vị đang làm việc để nhận lại sổ BHXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *