Vốn đầu tư Nhà nước tiếp tục tăng

Trong báo cáo hôm 27/11 vừa rồi của Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho thấy nguồn vốn đầu tư của nhà nước trong tháng 11 và mười một tháng đầu năm tiếp tục tăng.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười Một ước tính đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5,2 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 17,2 nghìn tỷ đồng. Tính chung mười một tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 186,8 nghìn tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2011.

Vốn trung ương quản lý đạt 46,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 6877 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 4256 tỷ đồng; Bộ Xây dựng 1618 tỷ đồng; Bộ Y tế 1005 tỷ đồng,…

Vốn địa phương quản lý đạt 140,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,7% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2011. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 19174 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh 13922 tỷ đồng, Đà Nẵng 6810 tỷ đồng, Thanh Hóa 3708 tỷ đồng, Quảng Ninh 3508 tỷ đồng, Bình Dương 3172 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2012 đạt 12,2 tỷ USD, bằng 78,6% cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mười một tháng năm nay tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 8,5 tỷ USD, chiếm 69,8% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 15,1%; các ngành còn lại đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 15,1%.

Trong mười một tháng cả nước có 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 1532,3 triệu USD, tiếp đến là Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai,  thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Long An.

Trong số 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới vào Việt Nam mười một tháng, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 3931,5 triệu USD, tiếp đến là Hàn Quốc 693,1triệu USD, Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 516,6 triệu USD, Xin-ga-po 476,5 triệu USD…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.