Vinashin đã vay hơn 290 tỷ đồng trả nợ lương, bảo hiểm

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hồi đáp báo chí

về việc đề xuất vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trả lương

lao động của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin).

Theo đó, ngày 24/12/2010, Thủ

tướng Chính phủ đã quyết định cho phép tập đoàn này vay chi trả tiền

lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp

thôi việc, trợ cấp mất việc, tạo việc làm và học nghề.

Số dư nợ tính đến 31/1/2012 mà VDB đã thực hiện cho Vinashin vay là 292,148 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự

nghiệp thuộc Vinashin và các doanh nghiệp thuộc và Tổng công ty Hàng hải

chuyển giao từ Vinashin đang nợ tiền lương, các loại bảo hiểm, trợ cấp

của người lao động có nhu cầu tính đến ngày 31/12/2010 và thời kỳ tiếp

theo đến hết 31/12/2011, được vay VDB với lãi suất 0%, thời hạn tối đa

12 tháng.

Số dư nợ tính đến 31/1/2012 mà VDB đã thực hiện cho Vinashin vay là 292,148 tỷ đồng.Trước đó, đề xuất của Vinashin

đã được sự thông qua và ủng hộ của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh,

Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.