Ưu tiên tuyển dụng lao động nghèo sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

Ngày 4/8, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản số 2915/LĐTBXH-QLLĐNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thí điểm đưa người

lao động

đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Các đối tượng được ưu tiên

Trong văn bản, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương tuyển chọn đúng đối tượng đáp ứng các yêu cầu đối với người lao động trong Thỏa thuận ký kết.

Đặc biệt ưu tiên tuyển chọn người lao động thuộc đối tượng

chính sách

là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng tại địa phương.

Người lao động ký kết các văn bản chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc làm việc theo thí điểm thời vụ (ảnh: Báo Hà Nam)

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trên cơ sở quan hệ hợp tác sẵn có giữa địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc, cơ quan cấp tỉnh trao đổi và ký kết thỏa thuận hợp tác về đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Trong thỏa thuận cần nêu rõ mục đích và phạm vi hợp tác, chế độ đối với người lao động, trách nhiệm của các bên ký kết.

Về chi phí của người lao động, cơ quan cấp tỉnh thống nhất với phía Hàn Quốc về trách nhiệm, mức chi trả các chi phí để người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc và quy định cụ thể trong thỏa thuận.

Trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận, cơ quan cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Bộ LĐ-TB&XH theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH.

Sau khi ký kết thỏa thuận, cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản, đồng thời gửi Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB&XH bản sao thỏa thuận đã được ký kết

Hạn chế tình trạng bỏ trốn

Để hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn, cơ quan cấp tỉnh quyết định các biện pháp ký quỹ, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký cam kết với cá nhân, gia đình người lao động,.. phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và pháp luật trong nước.

Trong đó lưu ý thỏa thuận với bên tiếp nhận về biện pháp hạn chế tuyển chọn người lao động có thân nhân (bố, mẹ, anh, chị, em, con ruột) đang cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo người lao động thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn khi kết thúc hợp đồng.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, biện pháp này hạn chế tình trạng bỏ ra ngoài làm việc, cư trú bất hợp pháp, ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác lao động giữa hai nước.

Quá trình lao động làm việc tại Hàn, cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, phối hợp với địa phương của Hàn Quốc giải quyết kịp thời các phát sinh.

Hải An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *