Từ 29/9: Tiếp nhận viên chức là người từ tổ chức xã hội nghề nghiệp

Theo đó, Nghị định 115/2020/NĐ-CP có nêu 3 nhóm trường hợp tiếp nhận vào viên chức, như sau:

Các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí

việc làm

yêu cầu

trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

Cụ thể:

Người đang là cán bộ, công chức cấp xã.

Người đang ký hợp đồng

lao động

làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người đang làm việc tại

doanh nghiệp

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị –

xã hội

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt

phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Người từng là cán bộ, công chức, viên chức,

sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoặc doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hoàng Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *