Tổng thống Mỹ bác tin lựa chọn ông Jim Webb làm Bộ trưởng Quốc phòng

Cựu thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ

Jim Webb. (Nguồn: heightline)

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *