Tiền lương bình quân của người lao động năm 2017 đã tăng 9,3%

Tiền lương

bình quân cao nhất là của

người lao động

trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức lương bình quân trong khối doanh nghiệp này năm 2017 là 7,9 triệu đồng/tháng, tăng 4,5% so với năm 2016 (7,5 triệu đồng/tháng).

Đứng thứ 2 về mức lương bình quân là các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,6% so với năm 2016 (7 triệu đồng/tháng).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2017 có mức tăng lương bình quân cao nhất, tăng 13,5% từ 5,9 triệu đồng/tháng năm 2016 lên 6,7 triệu đồng/tháng năm 2017.

Doanh nghiệp dân doanh có mức tiền lương bình quân là 5,6 triệu đồng/tháng, tăng 3,3% so với năm 2016 (5,4 triệu đồng/tháng).

Trong năm 2017, tình hình

kinh tế

xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, rõ nét thông qua các chỉ tiêu như tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6,81%, vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn so với năm 2016 (6,21%); CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% (năm 2016 tăng 2,66%).

Trên cơ sở đó, tiền lương, thu nhập năm 2017 của người lao động được cải thiện hơn so với năm 2016.

Tại sao nên mua vàng ngày Vía Thần Tài? Mua bao nhiêu là đủ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *