Thanh Hoá: 7 huyện chi hỗ trợ lao động gặp khó vì Covid-19

Theo Sở

Lao động

– Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 21/7, địa phương này đã hoàn thành chi trả cho 703.657 đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổng số tiền đã cấp cho các đối tượng nêu trên là gần 706 tỷ đồng. Đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết, ngày 21/7, huyện Vĩnh Lộc và huyện Thiệu Hóa đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ

kinh doanh

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các nhân viên ngành Bưu điện tiến hành chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 20/27 huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tổng số đối tượng được phê duyệt hỗ trợ tại 20 địa phương là 16.370 người, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 17,1 tỷ đồng.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH, đến ngày 21/7/2020, có thêm huyện Nga Sơn và thành phố Thanh Hóa hoàn thành chi trả hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng.

Như vậy, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 7 huyện, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng, gồm: Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước, Như Xuân, Hà Trung, Nga Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Đến thời điểm này, tại Thanh Hóa đã có 7 huyện tiến hành chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Trong đó, huyện Ngọc Lặc, huyện Bá Thước, huyện Nga Sơn và thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành chi trả; huyện Cẩm Thủy và huyện Hà Trung cơ bản hoàn thành xong chi trả cho đối tượng.

Tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ là 6.794 đối tượng, tổng số tiền đã cấp phát là gần 8 tỷ đồng.

Tại huyện Quan Sơn, theo ông Lữ Thanh Hiệng (Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện), trong đợt 1, huyện Quan Sơn có 21.390 đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ

xã hội

được hỗ trợ với tổng số tiền đã chi trả là hơn 17,2 tỷ đồng.

Cũng theo ông Hiệng, trong đợt 2 này, toàn huyện có 255 lao động tự do, với kinh phí hỗ trợ dự kiến gần 270 triệu đồng. Còn các hộ kinh doanh cá thể đang được ngành thuế tiến hành rà soát.

Toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 20/27 huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Còn tại huyện Lang Chánh, địa phương này đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4 người, số tiền hỗ trợ là 4 triệu đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất

việc làm

là 116 người, với số tiền dự kiến hỗ trợ là 116 triệu đồng; hộ kinh doanh cá thể là 67 hộ với kinh phí dự kiến hỗ trợ là 67 triệu đồng…

Trước đó, để đảm bảo việc chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH đã có công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Duy Tuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *