Tag «viên chức»

Từ 1/7: Chỉ còn 3 trường hợp viên chức ký hợp đồng làm việc không thời hạn

3 đối tượng được ký HĐLĐ không thời hạn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Viên chức quy định, từ 1/7/2020, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau: Viên chức được tuyển dụng trước …