Tag «nhân viên»

Nâng cao tư duy phản biện cho nhân viên

Theo báo cáo của Hiệp hội Quản trị nhân sự Mỹ (SHRM) năm 2019, ba kỹ năng quan trọng nhất mà các doanh nghiệp thấy các ứng viên tìm việc còn đang thiếu và yếu là kỹ năng giải quyết, kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng tư duy đổi mới sáng tạo. …

Nhân viên lý tưởng là người tin cậy

Nếu bạn hỏi một ngưòi phụ nữ, hình mẫu lý tưởng nhất là gì, đáp án cũng nhất định có một điều là đáng tin cậy. Ở nơi công sở, muốn biết một người có đáng tin cậy hay không, “hiệu ứng ngược” là rất quan trọng. Người đáng tin cậy và người không đáng …

“Bí kíp” truyền cảm hứng

Nhiều chuyên gia cho rằng, người lãnh đạo hiện đại phải biết tạo cảm hứng, truyền năng lượng cho các cán bộ, công nhân viên cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh hơn. Việc truyền cảm hứng cần bắt đầu từ việc nhà lãnh đạo …