Tag «mía đường»

Làm việc tại công ty ông Đặng Văn Thành được trả lương bao nhiêu?

Tập đoàn Thành Thành Công được đại gia Đặng Văn Thành sáng lập. Khi mới hoạt động, doanh nghiệp này tập trung kinh doanh cồn, mật rỉ. Trải qua 25 năm phát triển, Thành Thành Công trở thành một “đế chế” với 20 doanh nghiệp lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như mía đường, …