Tag «lương hưu»

Hà Nội đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân

Công văn ban hành ngày 29/5 nêu rõ, ngày 3/4/2020, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1123/UBND-KGVX về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình triển khai, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá …

Quyền lợi của người thuộc diện tinh giản biên chế khi nghỉ hưu trước tuổi

Theo đó Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung chính sách về …