Tag «doanh nhân»

‘Nữ siêu nhân’ của thế giới doanh nhân

Lilly Singh đến với Youtube vào năm 2010 – thời điểm cô thậm chí còn không có được một nơi ở tốt. Cô nói: “12 tháng đó, sau khi học xong đại học để lấy bằng tâm lý học một cách thật khó khăn, tôi không được làm việc gì đó bằng sự sáng tạo …