Tag «bhxh»

Mức lương với lao động hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Những phụ cấp này không đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN và lương thực nhận của ông Vũ là 5.450.000 đồng/tháng. Khi cơ quan thực hiện việc ký chuyển tiếp hợp đồng lao động theo Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, thì mức lương mới của ông Vũ được tính là tổng tiền lương bao gồm …