Quy định về lao động nước ngoài luân chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Vậy, 12 tháng như quy định nêu trên là 12 tháng liền kề tại thời điểm nộp hồ sơ xin thuộc đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép

lao động

hay chỉ cần có 12 tháng đã làm việc trước đó cho doanh nghiệp nước ngoài?

Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ

doanh nghiệp

là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

Như vậy, người lao động nước ngoài phải có các giấy tờ chứng minh đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất trước đó 12 tháng tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo

Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *