Người từ dưới 15 tuổi được quy định làm những công việc gì?

Dự thảo Thông tư nêu rõ về các vấn đề liên quan, các nguyên tắc khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc.

Theo đó, người chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển về thể lực, học tập, phát triển trí lực, thẩm mỹ và nhân cách, tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí  phù hợp với lứa tuổi.

Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp; phải lập sổ theo dõi riêng.

Người sử dụng

lao động

có trách nhiệm quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện cho người chưa đủ 15 tuổi về các mặt việc làm, môi trường làm việc, học văn hóa, học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; kỹ năng ứng phó với xâm hại tại nơi làm việc.

Ảnh có tính minh hoạ

Thông tư cũng quy định, chỉ được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi.

Thông tư cũng ban hành các điều kiện đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc

Theo đó, người lao động phải tự nguyện tham gia làm việc; có sức khỏe phù hợp với công việc được xác nhận bởi cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Khám chữa bệnh và có đủ điều kiện được phép thực hiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải có kiến thức và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động và được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Đối với người sử dụng lao động, để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc cần phải có hiểu biết về quyền và bổn phận của trẻ em và biện pháp bảo vệ trẻ em tại nơi làm việc; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến công việc mà trẻ em đảm nhiệm.

Người sử dụng lao động phải có phiếu lý lịch tư pháp, trong đó xác định không có tiền án, tiền sự về xâm hại, bạo lực đối với trẻ em.

Thông tư yêu cầu chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm công việc nhẹ theo danh mục công việc cho phép sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Việc tuyển dụng phải có sự đồng ý của cha và mẹ hoặc người giám hộ của người chưa đủ 15 làm việc bằng văn bản; phải có giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

Lập sổ theo dõi riêng theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư này, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ  thường trú hoặc tạm trú, số điện thoại (nếu có), công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả học nghề, học văn hóa. Họ và tên, ngày tháng năm sinh cha, mẹ hoặc người giám hộ, quốc tịch, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có) và xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Người sử dụng lao động cũng phải xây dựng quy định về bảo vệ người chưa đủ 15 tuổi tại nơi làm việc và phổ biến đầy đủ cho người chưa đủ 15 tuổi, người quản lý, hướng dẫn trực tiếp làm việc, học tập và những người có liên quan để bảo đảm an toàn cho người chưa đủ 15 tuổi; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột đối với người chưa đủ 15 tuổi.

Minh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *