Ngành vận tải hàng hóa và hành khách tăng nhanh

Trong báo cáo hôm 27/11 vừa qua của Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch – Đầu

tư cho thấy nguồn ngành vận tải hành khách và hàng hóa trong tháng 11 và mười một

tháng đầu năm tiếp tục tăng.

Vận tải hành khách mười một tháng năm 2012 ước tính đạt 2612 triệu lượt khách, tăng 12,5% và 112,3 tỷ lượt khách.km, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2011. Kết quả này bao gồm: Vận tải trung ương đạt 38,4 triệu lượt khách, tăng 7,6% và 26,7 tỷ lượt khách.km, tăng 6,8%; vận tải địa phương đạt 2573,6 triệu lượt khách, tăng 12,5% và 85,5 tỷ lượt khách.km, tăng 10,4%.

Vận tải hành khách đường bộ mười một tháng ước tính đạt 2415,3 triệu lượt khách, tăng 13,7% và 83,6 tỷ lượt khách.km, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; đường sông đạt 167,7 triệu lượt khách, giảm 3% và 3,7 tỷ lượt khách.km, giảm 3,3%; đường hàng không đạt 12,5 triệu lượt khách, tăng 0,3% và 20,6 tỷ lượt khách.km, tăng 7,9%; đường sắt đạt 11 triệu lượt khách, tăng 0,5% và 4 tỷ lượt khách.km, giảm 3,2%; đường biển đạt 5,6 triệu lượt khách, giảm 1,3% và 319 triệu lượt khách.km, giảm 0,8%.

Vận tải hàng hóa mười một tháng ước tính đạt 865,9 triệu tấn, tăng 9,4% và 169,5 tỷ tấn.km, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vận tải trong nước đạt 831,2 triệu tấn, tăng 10,5% và 58,9 tỷ tấn.km, tăng 0,7%;vận tải ngoài nước đạt 34,7 triệu tấn, giảm 15% và 110,5 tỷ tấn.km, giảm 18,7%.

Vận tải hàng hoá đường bộ mười một tháng đạt 677,1 triệu tấn, tăng 11,7%và 35,5 tỷ tấn.km, tăng 9,3%; đường sông đạt141,6 triệu tấn, tăng 6,3% và 14,2 tỷ tấn.km, tăng 5,4%;đường biển đạt 40,5 triệu tấn, giảm 18%và 115,6 tỷ tấn.km, giảm 20%;đường sắt đạt 6,5 triệu tấn, giảm 2%và 3,7 tỷ tấn.km, giảm 3%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *