Lao động thiếu kỹ năng gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ

việc làm

Quảng Trị (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị), trong quý 1 của năm 2021, đơn vị đã tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức tư vấn có hiệu quả cho người lao động: tư vấn tại trung tâm, các văn phòng đại diện, các cơ sở và sàn giao dịch việc làm.

Hàng tháng, Trung tâm cũng tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Mỗi tháng trung tâm tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tư vấn cho lao động.

Tổng số

lao động

được tư vấn đạt hơn 7.600 lượt; trong đó: tư vấn việc làm hơn 4.150 lượt, tư vấn nghề 1.450 lượt và tư vấn khác hơn 2.000 lượt.

Tuy nhiên, số lao động được cung ứng, giới thiệu có việc làm trong tỉnh, trong nước chỉ khoảng hơn 500 người. Số lao động xuất cảnh đi làm việc nước ngoài chỉ hơn chục người.

Vào tháng 3 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị phối hợp với 1

doanh nghiệp

trong lĩnh vực điện máy tổ chức sàn giao dịch việc làm thu hút khoảng 700 người tham gia.

Hàng trăm lao động tham gia sàn giao dịch việc làm.

Thực tế cho thấy, dù số lượng lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm rất nhiều, song tỷ lệ lao động tìm được việc làm phù hợp chỉ chiếm một phần nhỏ. Những người có kinh nghiệm, bằng cấp cao sẽ tìm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, chứ họ ít tham gia các sàn giao dịch việc làm.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị phân tích, có 2 yếu tố cơ bản, trước hết do điều kiện kinh tế-

xã hội

của địa phương đang phát triển, từ đó số lượng các đơn vị, doanh nghiệp có chất lượng để thu hút lao động hạn chế, mức lương, thu nhập, đãi ngộ với người lao động còn thấp, chưa có sự hấp dẫn.

Nhiều lao động chưa tìm được việc làm do chưa đạt thỏa thuận với phía tuyển dụng lao động.

Về phía người lao động, yếu tố trình độ đào tạo, chuyên môn dù có, nhưng kỹ năng, kinh nghiệm thực tế chưa cao nên những lao động này cũng gặp khó khăn nhất định trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị cho hay, thời gian tới đơn vị  tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong tỉnh, trong nước, xuất khẩu lao động… Tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm và sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Hướng Hóa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, chuyên đề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đăng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *