Lào Cai: Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện

Bà Đinh Thị Hưng – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai.

Theo đó, 2 bên sẽ thống nhất thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tỉnh Lào Cai tại thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai.

Việc thí điểm triển khai sẽ được thực hiện từ ngày 1/6/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Thời gian chi trả từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 5 hàng tháng tại các bưu cục, bưu điện văn hóa xã và các điểm chi trả khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đảm bảo thuận lợi nhất cho người thụ hưởng.

Cách làm này không làm tăng thêm chi phí chi trả so với trước, mà còn góp phần tăng hiệu quả khai thác mạng lưới bưu chính. Qua đó tạo doanh thu cho ngành Bưu điện trên cơ sở tận dụng, phát huy nguồn lực con người và mạng lưới đã được Nhà nước đầu tư.

Đồng thời còn nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, giảm áp lực công việc cho cán bộ phụ trách mảng LĐ-TB&XH cấp xã để tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực trên địa bàn.

Theo bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai, việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện sẽ mang lại tiện ích cho người dân thông qua mô hình tổ chức chuyên nghiệp, chính xác, nhanh chóng, ít rủi ro và công khai, minh bạch.

Qua đó, góp một phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công của tỉnh chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

“Kết thúc thời gian thí điểm, 2 bên sẽ đánh giá hiệu quả việc thí điểm làm cơ sở để quyết định triển khai rộng mô hình ra tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh phù hợp nhằm đảm bảo toàn diện, chính xác”, bà Đinh Thị Hưng cho biết.

Phạm Ngọc Triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.