Làm việc tại công ty ông Đặng Văn Thành được trả lương bao nhiêu?

Tập đoàn Thành Thành Công được đại gia

Đặng Văn Thành

sáng lập. Khi mới hoạt động, doanh nghiệp này tập trung kinh doanh cồn, mật rỉ. Trải qua 25 năm phát triển, Thành Thành Công trở thành một “đế chế” với 20 doanh nghiệp lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như mía đường, bất động sản, du lịch, năng lượng, đầu tư tài chính…

Tuy nhiên, mía đường vẫn là lĩnh vực hoạt động chủ lực, cũng là thế mạnh của tập đoàn này. Trong các doanh nghiệp mía đường, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTC Tây Ninh – SBT) là một trong những doanh nghiệp lớn, đem lại danh tiếng cho tập đoàn.

Mới đây TTC Tây Ninh đã có báo cáo thường niên niên độ 2015 – 2016 gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Trong niên độ tài chính 2015 – 2016, TTC Tây Ninh ghi nhận tổng doanh thu là 3.259 tỷ đồng, tổng doanh thu thuần tăng 28,5% so với kế hoạch 2015 – 2016 và tăng 57,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mía đường đem về 3.045 tỷ đồng, tăng 30% so với kế hoạch và tăng 64% so với cùng kỳ.

Trong niên độ này, lợi nhuận trước thuế của công ty là 288,026 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 269,383 tỷ đồng. Có được thành quả này là do kết quả tổng hợp ở tất cả các mảng nguyên liệu, tiết giảm chi phí, kiểm soát giá thành, tối ưu hóa chi phí sử dụng và những nỗ lực trong công tác luyện đường và bán hàng.

Kết thúc niên độ 2015 – 2016, tổng số lao động chính thức và thời vụ của công ty là 723 người, tăng 7% so với niên độ 2014 – 2015. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên là 39%, trình độ cao đẳng, trung cấp là 22%, sơ cấp và lao động phổ thông chiếm 39%, giảm 3% so với niên độ năm 2014 – 2015.

Trong niên độ này, lực lượng quản lý của công ty chiếm 15% trên tổng lao động chính thức toàn công ty.

TTC Tây Ninh có cơ cấu lao động trẻ trong đó lao động dưới 30 tuổi chiếm 21%, từ 30 – 50 tuổi chiếm 70% còn lại 9% là lao động trên 50 tuổi. Lực lượng lao động trẻ, năng động, có nền tảng kiến thức, kỹ năng tốt.

Là công ty mía đường nên mang tính đặc thù, các vị trí sản xuất cần lao động có sức khỏe tốt nên trong cơ cấu lao động theo giới tính của công ty có đến 80% lao động là nam. 20% lao động là nữ thì tập trung ở khối văn phòng.

Mức lương cơ bản của nam giới trong niên độ này là 4.465.785 đồng/tháng còn nữ giới là 4.701.899 đồng/tháng.

Việc mức lương cơ bản của nữ giới cao hơn nam giới 5% là do đặc thù công việc, nữ giới thường là những lao động trí thức, làm việc tại khối văn phòng còn nam giới chủ yếu là công nhân và lao động phổ thông, làm việc tại nhà máy.

Đối với mức thu nhập chung của các cán bộ công nhân viên trong công ty, trong những năm qua đã dần được nâng lên.

Nếu như năm 2011, người lao động làm việc tại đây nhận mức lương trung bình là 6,7 triệu đồng/tháng thì đến niên độ 2015 – 2016, con số này đã tăng lên mức 9,0 triệu đồng/tháng, bằng với niên độ năm 2014 – 2015.

Đặc biệt, doanh nghiệp này áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI bằng đúng năng lực và mức độ đóng góp của từng nhân viên. Những người lao động tại công ty chủ yếu là các lao động tại địa phương.

Được cho là nhận tài sản “khủng” sau ly hôn, và đây là câu trả lời của doanh nhân Tuệ Nghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *