Hỗ trợ gần 2.000 đối tượng gặp khó do Covid-19

Nhiều cơ sở kinh doanh ở Hà Tĩnh phải đóng cửa tạm ngừng kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thông tin từ Sở

Lao động

Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, có 1.990 đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Việc xét duyệt và chi trả được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Trong đó, có 758 hộ

kinh doanh

có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh, với số tiền hỗ trợ 772 triệu đồng; 1.217 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, với số tiền hỗ trợ 1, 217 tỷ đồng; lao động bị mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 15 người, 15 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, có hơn 1.000 đối tượng người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch

Covid-19

đã đã được chi trả hỗ trợ xong. Các đối tượng còn lại đang được các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả trước ngày 30/9.

Được biết, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng: Người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, hơn 1.000 đối tượng người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được chi trả hỗ trợ xong. Các đối tượng còn lại đang được các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả trước ngày 30/9.

Tiến Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *