Hàng chục mục tiêu giúp đỡ người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 5/8/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1190/QĐ-TTg về Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 -2030.

Theo đó, Bộ

Lao động

– Thương binh và Xã hội được phân công trong việc phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chương trình. Cụ thể, nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật.

Ngoài ra, Bộ có nhiệm vụ xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với

chính sách

giải quyết  việc làm, xây dựng mô hình khởi nghiệp cho người khuyết tật, hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập, nâng cao nhận thức, nămg lực chăm sóc bản thân.

Nhiều chính sách an sinh hướng tới người khuyết tật (ảnh: V.D)

Với mục tiêu, thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và Luật người khuyết tật, nhằm cải thiện cuộc sống của người khuyết tật; xây dựng môi trường không rào cản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật và hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình.

Cụ thể, đến năm 2030: 90% người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, khoảng 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề. 100% người khuyết tật khó khăn về

tài chính

được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, theo quy định của pháp luật,…

Đề án cũng nêu rõ, người khuyết tật được trợ giúp về y tế, giáo dục, tạo

việc làm

và hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ người khuyết tật trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch;…đặc biệt quan tâm đối với người khuyết tật là phụ nữ.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng đưa ra các chỉ tiêu đối với cán bộ, người thân làm công tác trợ giúp người khuyết tật cũng cần được tập huấn các kỹ năng cơ bản về hỗ trợ người khuyết tật.

Theo đó, đến năm 2030, 70% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, chăm sóc hỗ trợ người khuyết tật.

Đối với người thân, trong giai đoạn 10 năm của đề án, 40% gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng, phương pháp phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Cũng trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đề nghị

Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. Tổ chức sơ kết việc thực hiện chương trình vào năm 2025, tổng kết chương trình vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cùng với các địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện chương trình sao cho đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Phạm Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *