Hải Phòng đẩy nhanh giải quyết hỗ trợ các đối tượng khó khăn do Covid-19

Triển khai gói hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 tại quận Lê Chân

Theo văn bản số 3490/UBND-VX ngày 25/5, UBND thành phố giao Sở LĐ,TB&XH chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt đối với các đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đối tượng là người

lao động

tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương .

Cụ thể, Sở LĐ, TB&XH chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm

xã hội

thành phố xem xét, kiểm tra, báo cáo UBND thành phố phê duyệt các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sở LĐ-TB&XH cũng chủ trì kiểm tra, báo cáo UBND thành phố phê duyệt đối với người lao động không có hợp đồng lao động, bị mất

việc làm

(trừ đối tượng là người bán lẻ xổ số lưu động).

UBND thành phố giao Cục thuế thành phố chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo thành phố phê duyệt đối với các đối tượng là hộ kinh doanh.

Sở

Tài chính

thành phố, chủ trì, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt đối với các đối tượng là người bán lẻ xổ số lưu động (thuộc đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm).

Đồng thời, Ngân hàng

Chính sách

xã hội thành phố được giao chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt đối với các đối tượng người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Tính đến hết ngày 30/4, tất cả 15 quận, huyện ở Hải Phòng cơ bản sẽ thực hiện xong việc chi trả đợt 1 cho người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về sở LĐ,TB&XH để tổng hợp báo cáo UBND thành phố giải quyết.

Theo UBND TP. Hải Phòng, để thực hiện việc chi trả cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thành phố sẽ cần khoảng 450 tỉ đồng. Trong đó được trung ương hỗ trợ 30% theo tỷ lệ hỗ trợ quy định, còn lại là trích từ nguồn ngân sách thành phố.

Cũng theo TP Hải Phòng, để kịp thời chi trả hỗ trợ người dân, thành phố sẽ sử dụng nguồn ngân sách dự phòng và nguồn cải cách tiền lương để chi trả trước và tiến hành hoàn trả khi ngân sách trung ương cấp về.

An Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *