Hà Tĩnh: Bứt phá trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành LĐ-TB&XH

Lan tỏa phong trào thi đua

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong toàn ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, từng bước đi vào chiều sâu.

Đơn cử như việc phát động phong trào, đăng ký thi đua, ký kết, giao ước thi đua, ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã có tác dụng cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn, tạo không khí sôi nổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi, tặng quà người có công tại địa bàn huyện Vũ Quang.

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình như Phòng

Lao động

– Việc làm, Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới, Văn phòng Sở; Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội và nhiều tập thể đơn vị cùng các tấm gương điển hình trong công tác quản lý, tham mưu, phục vụ tiêu biểu khác.

Cấp ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản về thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực.

Cán bộ của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) đã làm việc hết mình, tận tâm với các đối tượng chính sách, góp sức để đơn vị trở thành 1 trong 29 điển hình về phong trào thi đua yêu nước của ngành.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH từng bước chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu tiếp tục phát huy rõ nét.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, đã có 3 tập thể, 53 lượt cá nhân được Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, Đảng ủy Khối Cơ quan và

Doanh nghiệp

tỉnh tôn vinh, biểu dương, khen thưởng; thực sự là các tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực vươn lên và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của ngành.

Sự bứt phá trong giải quyết thủ tục hành chính

Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2015-2020 được ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực và chuyển biến rõ nét, trở thành điểm nhấn trong cả giai đoạn.

Các chế độ chính sách được niêm yết công khai để người dân Hà Tĩnh dễ dàng nắm bắt.

Các thủ tục hành chính 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên lĩnh vực lao động – người có công và

xã hội

được rà soát, công bố công khai kịp thời và thực hiện đồng bộ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 99,98% (tăng 4,98% so với năm 2015); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành, thực hiện quản lý văn bản đi – đến bằng phần mềm TDoffice, sử dụng các phần mềm chuyên ngành, đảm bảo yêu cầu nền hành chính điện tử.

Kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đứng thứ 7 trong số các sở, ngành (tăng 9 bậc so với năm 2018, tăng 12 bậc so với đầu nhiệm kỳ) và đứng thứ nhất về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ nhiều năm nay, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, nhân viên phải thể hiện sự thân thiện, hòa nhã, ân cần khi tiếp đón người dân.

Theo ông Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, ngoài nỗ lực của Chính phủ, bộ ngành, UBND tỉnh trong việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách, thì yếu tố con người, quyết tâm “tất cả vì nhân dân phục vụ” đã khiến bức tranh ngành LĐ-TB&XH đạt nhiều gam màu sáng.

Thành quả ấy là tiền đề, động lực để ngành LĐ-TB&XH tỉnh đạt nhiều thành tự mới trong giai đoạn 2020-2025.

“Chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức ngành LĐ-TB&XH ra sức thi đua, đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực về lao động, người có công, xã hội và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- ông Lạc nói.

Văn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *