Gần 116.000 lao động VN đi làm việc ở nước ngoài

Ảnh minh họa

Theo đó, các doanh nghiệp đã đưa đi được 115.980 lao động, vượt 122% so với kế hoạch năm và bằng 108,5% so với tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2014. Trong số đó, tỉ lệ lao động nữ chiếm 33,3 %, đạt 38.640 lao động nữ.

Cục quản lý

lao động

ngoài nước cho biết, năm 2015 là năm thứ hai liên tiếp số lượng lao động VN đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm. Tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản số lượng lao động đưa đi đều tiếp tục tăng so với năm 2014, cụ thể là: Thị trường Đài Loan: 67.121 người tăng 108%, thị trường Nhật Bản: 27.010 lao động tăng 136.6% so với năm 2014.

Ngoài ra, mmột số thị trường khác vẫn thu hút đông lao động, như: Malaysia: 7.354 lao động, Hàn Quốc: 6.019 lao động, Ả-rập Xê-út: 3.975 lao động, An-gie-ri: 1.963…

H.M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *