Gần 1.500 thẻ BHYT bị hỏng, mất được cấp lại qua dịch vụ công trực tuyến

Ảnh có tính minh hoạ

Theo BHXH VN, tính đến nay, 15 dịch vụ công của ngành BHXH, dịch vụ công liên thông với các Bộ, ngành đã được triển khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, thông qua đó nhằm đảm bảo công tác chi trả chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, công dịch vụ công đang triển khai 3 dịch vụ nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhằm hỗ trợ đối tượng gặp khó do Covid-19, như: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hỗ trợ người

lao động

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Theo Bảo hiểm

xã hội

VN, thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 31/8/2020, ngành BHXH đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, một số dịch vụ công có tần suất thực hiện lớn như: Dịch vụ công cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất là 1.499 trường hợp, các dịch vụ công thanh toán trực tuyến (như gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; đóng tiếp BHXH tự nguyện): 925 trường hợp.

Với việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương nói chung và các dịch vụ công của BHXH Việt Nam nói riêng đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, như: Người dân, doanh nghiệp chỉ cần có một tài khoản duy nhất trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương; tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công…

Hoàng Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.