Đà Nẵng: Hạn chế xây chung cư cao tầng có diện tích dưới 1.200m2

Cụ thể, đối với các khu vực chưa có thiết kế đô thị, hoặc chưa có quy hoạch chi tiết, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP hạn chế tầng cao của công trình trên các trục đường có mặt đường nhỏ như sau: đường dưới 5,5m và không có vỉa hè sẽ không được xây dựng công trình thương mại dịch vụ; đường 5,5m được xây dựng tối đa 10 tầng (1 lô-8 tầng); đường từ 5,5-10,5m được xây dựng tối đa 12 tầng (1 lô-8 tầng); đường đôi lớn từ 10,5m sẽ được xây tối đa từ 9-26 tầng, tùy theo diện tích mặt tiền từ 4,5m-25m; đối với khu đất có diện tích lớn hơn sẽ do UBND TP xem xét cụ thể.

Bên cạnh đó, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, diện tích đậu đỗ xe cũng được quy định theo đúng Quy chuẩn Việt Nam và chủ trương quy hoạch của TP Đà Nẵng.

Đối với khu vực trung tâm TP, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị tư vấn lập Thiết kế đô thị khu vực trung tâm TP, chưa có thiết kế đô thị được duyệt, các công trình được đánh giá kỹ về điều kiện hạ tầng, có cam kết chi trả kinh phí và đầu tư hạ tầng bổ sung nếu cần, trước khi Sở Xây dựng cho phép xây dựng công trình cao tầng (từ 9 tầng trở lên).

Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa có thiết kế đô thị được duyệt, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị cho phép căn cứ theo dự thảo thay thế Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng để tham mưu thực hiện quản lý.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét kỹ về các yếu tố hạ tầng đối với từng vị trí công trình. Các khu vực còn lại thực hiện theo quy hoạch và thiết kế đô thị đã được duyệt.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu thực hiện đúng quy định của Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong đó, hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư hiện hữu, trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m và hạn chế xây dựng

chung cư cao tầng

trong các khu dân cư hiện hữu, trong các khu đất nhỏ hơn 1.200m2.

Người Trung Quốc làm mô tô điện giá dưới 68 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *