Đà Nẵng: Đã chi hỗ trợ gần 120.000 người khó khăn do Covid-19

Theo đó, Đà Nẵng đã tiến hành chi trả cho 119.524 người, với tổng kinh phí hơn 127 tỷ đồng, tính tới ngày 25/8.

Trong đó, đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ là 116.966 người với tổng kinh phí hơn 124 tỷ đồng.

Đối tượng đặc thù của thành phố theo Nghị quyết 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng là 2.528 người với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Đà Nẵng đã chi hỗ trợ cho gần 120.000 người khó khăn do Covid-19

Theo Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, qua theo dõi việc triển khai thực hiện của các địa phương hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch

Covid-19

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố đến nay chưa có đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, chạy chính sách xảy ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tổ chức giám sát thường xuyên, chặt chẽ. Các cấp cùng với ban ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị đã chủ động, quyết liệt, kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, Chính phủ, của thành phố đến người dân về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các địa phương thực hiện niêm yết công khai theo quy định, phát huy được vai trò của nhân dân về giám sát đối tượng được hưởng.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ giải quyết cho người

lao động

ở một số địa phương còn chậm, các biểu mẫu, thủ tục, hồ sơ còn khá phức tạp, nhất là trong thời gian đầu triển khai.

Theo quy định của Quyết định 15/2020/QĐ-TTg các nhóm đối tượng được hỗ trợ có hạn chế, một số thông tin chưa nhất quán nên gây nhiều khó khăn cho cơ sở khi giải thích cho nhân dân đến yêu cầu giải quyết hỗ trợ.

Tình trạng người dân ồ ạt lên phường yêu cầu hướng dẫn kê khai theo thông tin hỗ trợ của Nghị quyết 42/NQ-CP đã gây áp lực lớn và quá tải cho bộ máy cán bộ cơ sở. Trong quá trình lập danh sách, do các địa phương xã, phường hiểu chưa thống nhất các loại hình ngành nghề để ghi vào hồ sơ nên gây khó khăn cho công tác tổng hợp của cấp quận, huyện.

Bên cạnh đó, thời gian thẩm định quá ngắn (2-3 ngày), lực lượng cán bộ mỏng (nhất là các phường, xã sau tinh giản theo Nghị định 34/CP), đặc biệt, các trường hợp đã có Quyết định phê duyệt của UBND thành phố nhưng do tình hình dịch bệnh bùng phát nên một số quận, huyện chi trả chậm lại nhất là quận Thanh khê, quận Ngũ Hành Sơn.

Khánh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *