Chi trả hơn 25 tỷ đồng cho 1.733 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong 3 tháng đầu năm 2021 Thái Bình đã tiếp nhận và làm thủ tục cho 1.733 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả trên 25,7 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã làm cho hàng nghìn

lao động

phải nghỉ việc tạm thời, hoặc mất việc làm, giảm thu nhập hoặc không có thu nhập. Chính vì vậy, trong 3 tháng đầu năm 2021 số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Thái Bình có xu hướng tăng.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ

việc làm

Thái Bình, trong 3 tháng đầu năm 2021 Trung tâm này đã tiếp nhận và làm thủ tục cho 1.733 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả trên 25,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020 thì tăng 555 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động với tổng số tiền 104 triệu đồng. Việc giải quyết kịp thời trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho người lao động, giúp người lao động có cơ hội để sớm tìm được việc làm mới phù hợp.

Đức Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *