Category «Giới trẻ»

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Phấn đấu chi xong gói 62.000 tỷ đồng trong tháng 6

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung Đây là chỉ đạo trong Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện có nội dung đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số …