Bộ LĐ-TB&XH công bố 8 Clip về chính sách hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Điều kiện hưởng với nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương.

Điều kiện hưởng của nhóm hộ kinh doanh

Điều kiện hưởng của nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện hưởng với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (gọi tắt là lao động tự do).

Điều kiện hưởng đối với nhóm đối tượng là người có công với cách mạng.

Điều kiện hưởng với nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo

Điều kiện hưởng của nhóm nhận bảo trợ xã hội

Điều kiện hưởng của người sử dụng lao đông vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động

Khôi Linh

tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.