20 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh năm 2015

1. Apple:

Giá trị thương hiệu: 170,276 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2014.

2. Google:

Giá trị thương hiệu: 107,439 tỷ USD, tăng 12% .

3. Coca-Cola:

Giá trị thương hiệu 78,423 tỷ USD, giảm 4%.

4. Microsoft:

Giá trị thương hiệu 67,670 tỷ USD, tăng 11%.

5. IBM:

Giá trị thương hiệu 65,095 tỷ USD, giảm 10%.

6. Toyota:

Giá trị thương hiệu 49,048 tỷ USD, tăng 16%.

7. Samsung:

Giá trị thương hiệu 45,297 tỷ USD, không biến động.

8. General Electrics:

Giá trị thương hiệu 42,267 tỷ USD, giảm 7%.

9. McDonald’s:

Giá trị thương hiệu 39,809 tỷ USD, giảm 6%.

10. Amazon:

Giá trị thương hiệu 37,948 tỷ USD, tăng 29%.

11. BMW:

Giá trị thương hiệu 37,212 tỷ USD, tăng 9%.

12. Mercedes-Benz:

Giá trị thương hiệu 36,711 tỷ USD, tăng 7%.

13. Disney:

Giá trị thương hiệu 36,514 tỷ USD, tăng 13%.

14. Intel:

Giá trị thương hiệu 35,415 tỷ USD, tăng 4%.

15. Cisco:

Giá trị thương hiệu 29,854 tỷ USD, giảm 3%.

16. Oracle:

Giá trị thương hiệu 27,283 tỷ USD, tăng 5%.

17. Nike:

Giá trị thương hiệu 23,070 tỷ USD, tăng 16%.

18. HP:

Giá trị thương hiệu 23,056 tỷ USD, giảm 3%.

19. Honda:

Giá trị thương hiệu 22,975 tỷ USD, tăng 6%.

20. Louis Vuitton:

Giá trị thương hiệu 22,250 tỷ USD, giảm 1%.

Ông Lê Thanh Thản – Đại gia “hút điếu cày đi Rolls Royce” là ai?

Tổng giá trị 50 thương hiệu số 1 Việt Nam chưa bằng nửa giá trị một thương hiệu của Malaysia

Hồng Đà Lạt rớt giá, vẫn nhập gần 2.000 tấn hồng Trung Quốc

Tại sao Thế Giới Di Động lại mở 2 cửa hàng cách nhau 10 căn nhà?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *